Lunes, Abril 13, 2009

_


It's Always Hard

to begin
conversations with you.
We both stand on the seashore,
side by side. Silent
waves devour the sand
underneath our feet.
I look down, somehow hoping
that the water will reveal
long-lost things in the sand:
a birthday card, a withered
yellow rose, our friendship
bracelets, a couple of
years' worth of words.
But it didn't. And we'd rather
have ourselves cherish this stillness
than to dwell on the ruins
of our yesterdays.
So we stand on the seashore,
side by side, neither beginning
nor ending.

for a friend

(2009)
_

Miyerkules, Abril 8, 2009

_


Paggising Ko

Isa ka na lamang hubog sa aking tabi.

At sa pagpatag ng iyong hinigaan
ang alaala mo ay gumaan
tulad ng ilang hibla ng iyong buhok
na nananatiling himbing -
at hindi na magigising -
sa kalawakan ng aking kama.

(2008)
_

Martes, Abril 7, 2009

_


Ambroxol


Nanikit sa lababo
ang plemang may bahid ng dugo.

Gaano nga ba kalayo
ang baga sa puso?

(2009)
_
 

Copyright 2010 bugtong-hininga.

Theme by WordpressCenter.com.
Blogger Template by Beta Templates.