Miyerkules, Nobyembre 3, 2010

Hindi malaman kung sino ang nawala.


_

Biyernes, Oktubre 8, 2010

To misunderstand how something was misunderstood.


_

Sabado, Agosto 21, 2010

Babae lamang ang nakapag-uukit
ng kaligayahan.

_

Miyerkules, Agosto 18, 2010

Somewhere, where letters are burned underwater.


_

Martes, Agosto 17, 2010

"Would you like to fix AceeMarra(E:)?"

_

Lunes, Agosto 16, 2010

Throwing things around inside my head.


_

Linggo, Agosto 15, 2010

To welcome hunger in your heart.

_

Biyernes, Agosto 13, 2010

While playing the guitar, strings snapped.

_

Huwebes, Agosto 12, 2010

Pregnancy test kits in her schoolbag.


_

Miyerkules, Agosto 11, 2010

Pull string to stop pulling strings.


_

Martes, Agosto 10, 2010

You, me, and grass stained clothes.


_

Lunes, Agosto 9, 2010

"Children are no longer on board."


_

Linggo, Agosto 8, 2010

Wear your earphones, shuffle play life.


_

Sabado, Agosto 7, 2010

He dabs ammonia on her skirt.


_

Biyernes, Agosto 6, 2010

Every second, she loses a minute._

Martes, Hunyo 15, 2010

Can you read a poem for me?

There is nothing more beautiful
than a poem that travels
from your lips, to the intimate curves
of my ears. Eyes closed, I shall trace the road it took
in the air with my fingertips. Slowly,
I will reach you.

Sabado, Mayo 15, 2010

She who is grace, without grace.

_

Lunes, Abril 26, 2010


*mula sa librong
Breaking Out: A Thematic Integrated Series (A Worktext) ni Sarah A. Catis.


Writer's Workshop

[Listen to the teacher.] Think of funny reasons for you to stay home. And then complete the chant below. [Next, practice reading it before sharing it in class. You may add pictures, too.]

Don't Make Me Go To _____
 
Don't make me _____
Oh _____, don't make me go to the _____
I'll ____________________
Oh _____, don't make me _____.
Don't Make Me Go To The Sea


Don't make me go near the sea
Oh dear lover, don't make me go to the sea
I'll stay at home and make you some tea
Oh dear lover, don't make me go near the sea.

*galing dito ang larawan.


_

Lunes, Marso 8, 2010

_Ang Mandaragat

Dating mandaragat ang aking lolo.

Noon, taas-noo
niyang ilalarawan
ang mga dagat ng mundo.
"Ang dagat ay hindi lamang
tubig-alat," ipaliliwanag niya.
Dahil kung ang dagat ay tubig-alat
lamang, marami noon sa daungan
ng Lingayen, sa Pangasinan -
kung saan siya natutong magsaka
kasama ang ama.
Labing-apat na taon
din siyang nagpabalik-balik
sa mga pier ng Hapon, Rusya,
Inglatera, Aprika,
Saudi, at UAE.
Nagpabalik-balik din siya
sa kaniyang bahay sa Sta. Mesa - uuwian
ng pasalubong ang paslit ko pang ina.

Isang taong gulang ako
noong tumigil siya sa paglalayag.
Nanatili siyang malayo
kahit na lupa lamang ang tatawirin.
Labing-walong taon ako noong
nanawa siya sa pag-iisa, sa amin
na siya nakatira.

Marami siyang kuwento
tungkol sa dagat ngunit
walang naiiwan
sa bahay upang siya'y pakinggan.

Marami siyang kuwento
tungkol sa dagat ngunit
dila niya'y umuurong:
nabubulol sa alon ng mga salita.

Ngayon, gamit ang tungkod,
sinasagwan niya ang mga pasilyo
ng bahay na ito.
Ang Modista

Ang sabi ni mama,
magaling ka
raw sa pananahi.
Pinanood ka niya
habang binubuo
ang kaniyang bestida.
Sakto ang hugis ng mga padron
sa payat niyang katawan.
Makukulay na aspile ang
iyong gabay sa pagtabas ng tela.
Dinilaan mo ang dulo ng sinulid
upang mailusot ito sa butas
ng karayom. Ikaw lamang
ang nakaaalam
sa disenyo ng baro,
sa mga nagkasala-salabid
na mapa ng mga sinulid sa tela.

Sayang,
lumisan ka
nang hindi binubuhol
ang huli mong sulsi.
Hindi modista ang aking ina._

Huwebes, Pebrero 18, 2010

_
Kiss me senseless. Permission still required.


_

Miyerkules, Pebrero 17, 2010

_

“Women are capable of multitasking,” a male student in a Poetry class once said in his attempt to explain why a female classmate’s poem was just so full of images and details, that it almost felt like the poem wanted to say a thousand different things at the same moment with the same words. The experience was like being thrown in a small room cramped with fragments of images and objects: a heap of sand, beheaded dolls, hardbound books dumped on a dusty bed, a faceless stranger, a rocking chair, a small window, another door with a sign saying to escape, it is necessary to enter again. “That’s why when they make love,” he added, “their minds aren’t really focused on the act. They might be thinking about other things – like the kitchen stove, the grocery list, or poetry.” The rest of the males in the class wore the unmistakable faces of disbelief and self-pity. The ladies were amused, but who knows? They might have been thinking about other things – like the various ways of making love, the delight that comes with a pair of lips saying - moaning - their name, the salty taste of sweat finding its way to their taste buds, hot skin touching hot skin, the moist feel of a pant, or simply, poetry.


(February 17, 2010)


_

Sabado, Pebrero 13, 2010

_


Hindi Para sa Iyo ang Tulang Ito

sapagkat hindi
mo alam kung sino ka
sa akin - hindi ka akin.

Para ito sa isang sulok
ng aking isipan, pagod
kapapangarap na sana
alam mo.

Para ito sa mga panaginip
kung saan mainit ang iyong palad
sa aking palad. Walang bumibitiw.
Hindi natin alintana ang panganib
na dala ng pagiging matalik. Paggising,
ako ang nangungulila.

Para ito sa mga pagkakataong
dinadalaw ako ng tapang:
lalapit ako sa iyo, handa ang mga bisig
na ika'y hablutin, angkinin.
Ngunit titiklop uli.
Paano maangkin ang hindi
napasaakin?

Para ito sa mga pangungusap
na nababara sa aking lalamunan
tuwing nagkakatagpo
nang hindi sinasadya
ang dulo ng ating mga daliri:
ako ito, narito ako,
tulong hindi ako makahinga.

Hindi ito para sa iyo
o para sa akin. Para ito sa kawalan
ng tayo at natin.

Hindi ako mag-aalay
ng tula sa iyo, kailanman.
Ako ay sapat na.
Iyong-iyo,
kailanman.


(Pebrero 12, 2010)

_

Sabado, Pebrero 6, 2010

_


Busy fucking up her life. Magnificent.


_

Huwebes, Enero 21, 2010

_


1
Pumili ng isang tula. Isulat
sa piraso ng papel. Itiklop,
ipambayad.


2
Bilangin ang madaraanan ninyong pulubi
at taong-grasa sa lansangan. Isulat
kung ilan ang nabilang sa piraso ng papel.
Ipambayad.


3
Magdala ng rosaryo.
Ipambayad.


4
Matulog sa biyahe.


5
Magkunwaring tulog.
Sumandal sa katabi.


6
Magdala ng isa o dalawang kahon
ng beer. Mamahagi sa mga kapuwa pasahero,
sa kundoktor, pati na rin
sa tsuper.


_
_


In my dreams, we hold hands.


_

Sabado, Enero 16, 2010

_He already knows the way home.


_

Biyernes, Enero 8, 2010

_


Tagsibol

Habang pinanonood ang Princess Sarah, nakatihan niyang tanungin ang ama: Ano po ang tagsibol?

Saglit na tumigil sa pagbabasa ng dyaryo ang lalaki, inayos ang salamin sa mata, at sumagot: Itanong na lang natin kay Kuya Kim._

 

Copyright 2010 bugtong-hininga.

Theme by WordpressCenter.com.
Blogger Template by Beta Templates.